Page of regional historian Y.Tyutyushkin

tutk337.jpg (10716 bytes)

Yuriy Tyutyushrin - engineer, regional historian, collector. Born December 13, 1950 in Kirovograd.


From collection of Y.Tyutyushkin